Verdien punten door
Foto's toe te voegen
aan Uw Albums


Verdien punten
door video's toe
te voegen


Verdien punten
door evenementen
te organiseren


Verdien punten door
commentaren te geven
op commentaren,foto's,
video's en evenementen.


Verdien punten
bij het plaatsen
van een berichtje
op een profiel.


Verdien punten door
vrienden te maken.


Verdien punten op
jullie verjaardagen.


Verdien punten bij
het verifiëren
van Uw foto